Així va ser, el dimecres 29 d’abril a l’hora de costum, vam debatre sobre l’obra “Tannöd, el lugar del crimen” obra de Andrea Maria Schenkel que ens havia recomanat Vicent Usó. Va resultar ser una obra que degut a l’aparença senzilla d’estructura i de fil argumental, provocaba diversitat de visions i d’opinions al respecte de la seua qualitat, de tal forma que ha sigut un dels texts treballats que més detractors ha provocat en el grup, sense coincidir en opinió amb els que per contra els havia agradat i havien disfrutat amb ella…