“El lector” de Bernhard Schlink ens va sorprendre, per a molts una gran obra a primer cop de vista, per a d’altres una novel·la que necessitat d’un debat, d’un contrast d’opinions, d’una anàlisi de les dualitats que es produeixen entre els protagonistes… Va ser enriquidor retrobar-se i que cadascú mostrés l’aspecte de l’obra que li havia interessat especialment…