El 27 de maig vam comentar el llibre “Los lectores del país de las aceitunas” de Cristine Aziz, i hem de dir que tot i tenir un cert èxit comercial, aquesta lectura no ens ha apassionat… tots coincidim que la trama perd força a mesura que avança el text, que les situacions no acaben de trobar-se depurades per tal d’emocionar, que el llenguatge és molt bàsic i que ens recorda lleugerament als móns controlats que proposava Georges Orwell a “1984”… tot i que parteix d’un hipotètix futur possible i d’una situació mediambiental idílica que tampoc ajuda a una millor qualitat de vida de les masses socials, és aquesta una vía narrativa que podría haver-se desenvolupat amb millor resultats…

Algú va dir… “és com una novel·la juvenil”, no minimitzant aquest gènere o públic destinatari, sinó més bé perque recorda certes novel·les juvenils que més enllà de la qualitat del text, s’han creat per tal de generar productes asequibles a individus amb “poc recorregut” literàri… ais, que no sé si m’he explicat bé!!!