Ja sabeu el costum: com tots els mesos, l´últim dijous tindrem reunió per a comentar La ninfa inconstante de Guillermo Cabrera Infante. Concretament ens veurem el dia 28 de juny en la biblioteca de Rafalafena. Una abraçada a tothom.

Imatge