JES_S._LA_LTIMA_CENA

Per favor, amics i amigues, us pregue que deixeu en la part dels comentaris, aquella data que seria ideal per a fer la nostra última reunió. Una setmana després faré un recull de comentaris i a veure quina és la data ideal. Finalment us ho comunicaré via e-mail.

Moltes gràcies!